Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Στ – τάξη, Μουσικοπαιδαγωγικό project

Στα Σχολεία μας κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού τριμήνου μέχρι & τα μισά του Β΄ τριμήνου εκπονήθηκε μουσικοπαιδαγωγικό project στα τμήματα ΣΤ1, ΣΤ2 & ΣΤ6 με θέμα τα είδη της μουσικής και αφορμή το κεφ. 11 του βιβλίου Μουσικής.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας των 2, 3, 4 ή & 5 ατόμων, ερεύνησαν το είδος μουσικής της προτίμησής τους μέσα από εγκυκλοπαίδειες, πηγές διαδικτύου, μουσικά περιοδικά, παλαιότερα σχολικά βιβλία Μουσικής Γυμνασίου και ακουστικό υλικό (CD’s).Οι επιλεγμένες πληροφορίες και οι εικόνες κάθε εργασίας συγκεντρώθηκαν και κολλήθηκαν σε χαρτόνι από κάθε αντίστοιχη ομάδα. Παρουσιάστηκαν σε μορφή διάλεξης με πλούσιο υλικό σχετικών δειγμάτων/ακουσμάτων στο ακροατήριο του αντίστοιχου τμήματος με εστίαση της προσοχής στην ανάλυση των ακουσμάτων, με τη βοήθεια της Εκπαιδευτικού της Μουσικής Αγωγής.

Διαδραστικός χαρακτήρας, με απαντήσεις σε ερωτήσεις του ενεργού ακροατηρίου καθώς και με βιωματική ( κινητική ή & φωνητική) προσέγγιση διαφόρων ακουσμάτων, δόθηκε κατά τη λήξη κάθε παρουσίασης.

Οι εργασίες αναρτήθηκαν στα ταμπλώ των αντίστοιχων αιθουσών των τμημάτων ΣΤ1, ΣΤ2 & ΣΤ6.


Στόχοι του μουσικοπαιδαγωγικού project πάνω στα επιλεγμένα είδη μουσικής:

1) Η ακουστική και ακροαματική εξοικείωση.

2) Η γνωστική εμβάθυνση πάνω στην ιστορική προέλευση κάθε είδους, τους κυρίαρχους εκπροσώπους του καθώς και ταμουσικά όργανα ή φωνές που το καθορίζουν.

3) Η απόκτηση κριτηρίων ένταξης ενός μουσικού είδους στις κατηγορίες ειδών που παρουσιάστηκαν, ύστερα από πιθανές ακροάσεις τυχαίων ειδών μουσικής, στη ροή της καθημερινής ζωής.

ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ PROJECT

  • ΕΝΤΕΧΝΗ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  • ΕΝΤΕΧΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  • JAZZ
  • POP
  • ROCK
  • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  • ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στον επίλογο των εργασιών προσκλήθηκε να ολοκληρώσει το μουσικοπαιδαγωγικό project η ερμηνεύτρια της δημοτικής μας μουσικής παράδοσης, κ. Γιώτα Βέη, με διαδραστική επιμορφωτική διάλεξη και ερμηνείες δημοτικών μουσικών ειδών για όλους τους μαθητές της ΣΤ τάξης στην αίθουσα εκδηλώσεων των Σχολείων μας.Η μουσικός των Σχολείων (1ου & 6ου),

Γεωργία Μ. Ντάνη