Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

A τάξη – Η ευγνωμοσύνη του μικρού μυρμηγκιού

Με αφορμή το σχετικό μύθο του Αισώπου, που μελετήσαμε στο “Ανθολόγιο”, συζητήσαμε
για το μεγάλο μας παραμυθά και διαβάσαμε μερικούς ακόμα μύθους που είχαμε στη βιβλιοθήκη της τάξης,

ή φέραμε από τα σπίτια μας, γι αυτό το σκοπό. Δεν περιοριστήκαμε όμως μόνο στην κουβέντα και στις ανταλλαγές απόψεων. Εικονογραφήσαμε το μύθο και γράψαμε και λίγα λόγια…