Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Γ τάξη – Σχηματοποιήματα

Στα “σχηματοποιήματα” οι λέξεις είναι έτσι γραμμένες, ώστε να σχηματίζουν το θέμα του ποιήματος.