Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Γ τάξη – Κυκλαδικά Ειδώλια

Τα αυθεντικά…
η προσπάθεια να αναβιώσουμε την ιστορία μας….


και το αποτέλεσμα της προσπάθειας