Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

E2 τάξη-Δημιουργία χαρτών

Στο πλαίσιο στο γνωστικού αντικειμένου: 
«Γεωγραφία Ε΄ δημοτικού- μαθαίνω για την Ελλάδα» 
οι μαθητές μελετώντας τα είδη χαρτών: 
  • οδικός 
  • παραγωγής προϊόντων
  • γεωμορφολογικός 
  • πολιτικός 
  • ακτοπλοϊκός 
  • αρχαιολογικός 
χωρίστηκαν σε έξι ομάδες και αποφάσισαν να δημιουργήσει η καθεμιά το δικό της χάρτη βάσει μιας θεματολογίας της επιλογής τους. 
Χρησιμοποιώντας ένα λευκό χαρτόνι και μαρκαδόρους δημιούργησαν χάρτες γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας, χάρτες γεωργικής παραγωγής και χάρτη ακτοπλοϊκών δρομολογίων με κέντρο το λιμάνι του Πειραιά . 

Η προσπάθεια...
και το αποτέλεσμα...