Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Α1 τάξη – Πάμε επίσκεψη !

Μέσα από την εκπόνηση ενός κοινού σχεδίου δράσης με τίτλο

“Εκφράζω τα συναισθήματά μου”και μετά από μια σειρά συνεννοήσεων – επικοινωνιών και ανταλλαγής απόψεων…
T-eleconference!

Πάμε να επισκεφθούμε τους (συμ)μαθητές της Α τάξης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.

δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε επίσκεψη με άδεια χέρια…

είναι και οι μέρες τέτοιες!!


έτσι λοιπόν…
πρέπει να φαίνεται από ποιο σχολείο είμαστε!!!

γενική καταγραφή των όσων φτιάχτηκαν


και η πανοραμική!!!
είναι πολλά τελικά...αλλά τα δώρα είναι δώρα