Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Συνεργασία Σχολείου – Γονέων

Κυριακή 30 Μαρτίου.

Συνάντηση στο σχολείο στις 09:45.

Προηγήθηκε σχεδιασμός, συνεννόηση, προγραμματισμός.

Προέκυψε υγιής συνεργασία.

Παρήγαγε εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Για ποιον;
Για όλους!!!