Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Ε1 τάξη - Φτιάχνουμε επιτραπέζια παιχνίδια

Γλώσσα, ενότητα 11: « Παιχνίδια»

Ομάδες, δημιουργία παιχνιδιού, κανόνων και σεβασμός σε αυτούς, συνεργασία.

Στόχος: Ακολουθώ και δίνω οδηγίες, αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο δημιουργικά και μέσα από τη συνεργασία ο χρόνος μετατρέπεται σε δημιουργικά παραγωγικός.

Τα αποτελέσματα...