Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Γ τάξη – Κυκλαδικά ειδώλια

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα αγγειοπλαστικής τεχνικής, της νεολιθικής εποχής.


Έμπνευσή μας… Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός.