Σάββατο 5 Απριλίου 2014

ΤΠΕ- Β1 - Κάρτες για το Πάσχα

Μαθητές του Β1 συνέθεσαν ευχετήριες κάρτες για το Πάσχα με το kidspiration.