Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Β τάξη – Μύθοι του Αισώπου

Διαβάσαμε στη Γλώσσα για την “αλεπού και το λελέκι
Ψάξαμε και βρήκαμε κι άλλους μύθους του Αισώπουτους διαβάσαμε,τους μεταφέραμε με δικά μας λόγια στο χαρτί,

προσθέσαμε και εικόνες που ζωγραφίσαμε,

τους βιβλιοδέσαμε


Σας τους παρουσιάζουμε…