Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Τ.Π.Ε. - Ο μαγικός κήπος του Ταξ (Α τάξη)

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το Tuxpaint και έφτιαξαν τον "μαγικό κήπο του Ταξ". 

Έμαθαν:
  • να ανοίγουν νέα κενή σελίδα
  • να διαλέγουν τα μαγικά εργαλεία όπως το γρασίδι
  • να ξεχωρίζουν τις σφραγίδες των λουλουδιών ανάμεσα από τις άλλες
  • να εισάγουν τα λουλούδια επιλέγοντας πρώτα το σωστό μέγεθος
  • να εισάγουν ήλιο από τις σφραγίδες των πλανητών
  • να βρίσκουν το εργαλείο κειμένου (για το όνομά τους)