Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Γ τάξη - Μέσα Μεταφοράς 1


Οι πρώτες παρουσιάσεις-projects έχουν αρχίσει. Το project έχει τίτλο "Μέσα
Μεταφοράς" και έχει σαν στόχο την εξάσκηση των μαθητών στη δημιουργία και ταξινόμηση ενοτήτων, στη μελέτη της χρονικής εξέλιξης του Μέσου, στη χρήση νέου λεξιλογίου και επιστημονικών γνώσεων, στη διατύπωση κρίσεων και απόψεων για την χρησιμότητα του Μέσου και τέλος στην οργάνωση και παρουσίαση της εργασίας τους στους συμμαθητές τους.

Ο κάθε μαθητής επέλεξε το δικό του μέσο. Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της διαθεματικής ενότητας : Μέσα Μεταφορά και η σημασία τους -ωφέλειες και βλαβερές συνέπειες.

Στην ομαδική ανάλυση ταξινομήσαμε τα Μέσα Μεταφοράς, τονίσαμε τη χρονική τους εξέλιξη και παρουσιάσαμε ομαδικά την εργασία "Αυτοκίνητο".

Ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με το θέμα της ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα.Το αεροπλάνο


Η μοτοσυκλέταΤο αυτοκίνητο