Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Α τάξη – Ευθείες και τεθλασμένες γραμμές

Το βιβλίο μας έχει σχετική ενότητα

τις είδαμε αυτές τις γραμμές, τις περιγράψαμε, τις εντοπίσαμε μέσα στην τάξη μας και τις δείξαμε, τις χαράξαμε στον κατάλληλο χώρο του βιβλίου…και…

τις δημιουργήσαμε στους γεωπίνακες. Χρησιμοποιήσαμε λάστιχα γραφείου. δε φαίνεται;