Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Γ τάξη - Περιβάλλον-δημιουργήματα του ανθρώπου

Μετά την προσέγγιση περιβάλλον-δημιουργήματα του ανθρώπου, όπου αναλύθηκαν
διεξοδικά ο ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος, οι ανθρωπογενείς αντιδράσεις, ο τόπος και τρόπος ανάπτυξης οικισμών και κατοικιών (πολλοί ίσως θυμάστε τις συζητήσεις για τα μεγάλα έργα στην περιοχή των Αθηνών, τις επιδράσεις στα Μεσόγεια κ.ά.), οι μαθητές του Γ1 τμήματος κατασκεύασαν και παρουσίασαν τη μακέτα τους. Με τον τρόπο αυτό,οι μαθητές, ασκήθηκαν στις διαστάσεις χώρων και τρόπους κατασκευής.

Η ευρηματικότητα των υλικών ήταν θαυμαστή.


Πολλές εργασίες ήταν επαγγελματικά άρτιες, με τη συνδρομή των γονέων, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συμβολή τους. Ελπίζουμε να το απόλαυσαν όσο και τα παιδιά τους."