Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Στ τάξη- Σχολικά κυκλώματα


Κύκλωμα ονομάζεται μία κλειστή αγώγιμη από το ηλεκτρικό ρεύμα διαδρομή. Τα στοιχεία τα οποία συμμετέχουν στο κύκλωμα ονομάζονται ηλεκτρικά στοιχεία.Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι αποτελεί μια εφαρμογή της παράλληλης σύνδεσης αντιστάσεων. Οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και τα φώτα είναι συνδεδεμένα παράλληλα ώστε σε κάθε κύκλωμα να μη μειώνεται η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και καθένα από αυτά να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.
images
αυτό είναι το συνηθισμένο εικονίδιο παρουσίασης του ηλεκτρικού κυκλώματος…

electric
και αυτή η υλοποίηση του εικονιδίου παρουσίασης…

Μάλιστα… Αυτά λέει η θεωρία…


Δεν είναι καλύτερα όμως να συνδέεται η θεωρία με την πράξη;
Ιδιαίτερα όταν μέσω της πράξης συνειδητοποιούμε πόσο χρήσιμη ήταν η θεωρία;
Και ακόμα καλύτερα το αποτέλεσμα της πράξης να είναι λειτουργικό και χρήσιμο στην καθημερινότητα;
Και το ιδανικό …δεν είναι καλύτερα να φύγουν από το σχολείο οι μαθητές έχοντας μαζί τους ένα ηλεκτρικό (και λειτουργικό) κύκλωμα;

Έτσι λοιπόν, με τους μαθητές της Στ2 (με δεδομένη την περσινή γνώση από τη Φυσική)…. και αφού προηγήθηκε η κλασική δοκιμή …. και τέθηκαν οι εξής προδιαγραφές:

  • Βρείτε ένα κουτί που να χωράει στην τσέπη.
  • Ένα κουτί που να αντέχει το τρύπημα για τα σχετικά εξαρτήματα….
τα εξαρτήματα είναι μια λάμπα led, ένας διακόπτης, και μια θήκη για τις μπαταρίες.

Το κόστος των εξαρτημάτων είναι 1,70 ευρώ.
αλλά για να θεωρηθεί επιτυχημένη η δοκιμή ως προς το στόχο της, πρέπει να επαναληφθεί από τους μαθητές….με επιτυχία!