Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

♫ Μουσική – Φουμ φουμ φουμ

Η Δ2 τάξη παρουσιάζει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα της Ισπανίας:

” Φουμ-φουμ-φουμ”
με τη συνοδεία των πρώτων νότων που έμαθαν οι μαθητές στη φλογέρα!