Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Α τάξη – Σεβασμός! τα “πρωτάκια” περιγράφουν….

Μετά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Α τάξης, ζητήθηκε από τους μαθητές να (περι)γράψουν τις εντυπώσεις τους….