Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Φ.Α.– Μπουκαλορακέτες


… με δύο πολύ απλά υλικά που μπορούν να βρεθούν πανεύκολα: ένα πλαστικό μπουκάλι από χυμό ή νερό ή γάλα και ένα μπαλάκι του tennis …

… μπορούμε να παίξουμε παντού …
… αρκεί να έχουμε λίγο φαντασία (λίγο περισσότερη από λίγη), για να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας να δημιουργήσουν τα δικά τους κινητικά παιχνίδια …
… μιλάμε για την απόλυτη κινητική αναψυχή – οι μαθητές μας το κατευχαριστήθηκαν …

Στόχοι:

  • ριπτική ικανότητα, αμφιπλευρικότητα
  • ταχύτητα αντίδρασης
  • οπτική αντίληψη
  • συγχρονισμός, συντονισμός
  • ομαδικότητα, συνεργασία

… πως γίνεται όμως η “πολυσύνθετη” αυτή κατασκευή ;… τι έχουμε παίξει μέχρι σήμερα …
Παιχνίδι Νο 1:

Οι μαθητές σε ζευγάρια, εξοικειώνονται με τη χρήση της μπουκαλορακέτας. Η μπουκαλορακέτα κρατιέται με το ένα χέρι, αλλά είναι σημαντικό να γίνει εξάσκηση και με τα δύο.
Παιχνίδι Νο 2:
Με τη βοήθεια μιας ταινίας σήμανσης, οι μαθητές σε ζευγάρια, παίζουν με τη λογική του τένις, μετρώντας τους πόντους σε σετ.


Παιχνίδι Νο 3:
Οι μαθητές σε ζευγάρια, παίζουν με δύο μπαλάκια ταυτόχρονα. Φαίνεται εύκολο – δεν είναι όμωςΠαιχνίδι Νο 4:
Οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο και μεταφέρουν το μπαλάκι από τον έναν στον άλλο. Στο βίντεο που ακολουθεί, φαίνεται η πιο δύσκολη μορφή της δραστηριότητας, όπου προστίθενται διαρκώς μπαλάκια – εξίσου δύσκολο … 

Παιχνίδι Νο 5:
Με τη βοήθεια μίας ταινίας σήμανσης, οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και παίζουν με τη λογική του volley. Αλλάζουν με τους συμπαίκτες τους το μέγιστο δύο “ρίψεις” και η τρίτη πρέπει να περάσει στην άλλη ομάδα … 


δυστυχώς αυτό το παιχνίδι, δεν το έχουμε οπτικοποιήσει …
… το αφήνουμε όμως να το φανταστείτε…
smiley+face_clipped_rev_1