Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΤΠΕ - Gimp, Snapshot - Impress

Το E1 έμαθε μία χρήση του gimp, πως να παίρνει στιγμιότυπο της οθόνης, να το αποθηκεύει ως εικόνα και να χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα σε μία παρουσίαση. Ασχολήθηκαν και με το impress, έβαλαν περιεχόμενο σε έτοιμες διαφάνειες και παρουσιάζουν τα βήματα της χρήσης του gimp.