Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Ε2 τάξη - Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο


Η Ε2 τάξη συμμετείχε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό κόμικ, τον οποίο είχε προκηρύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης με τίτλο


«Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο»


http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/comics-competition