Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Φ.Α. - Δραστηριότητες με Μαντίλια Νο 3 - "Αλυσίδες", "Δεμένα Πόδια"


Οι δραστηριότητες κινητικής αναψυχής με μαντίλια, σαφώς θα μπορούσαν να είναι ατελείωτες, αρκεί να υπάρχει φαντασία, δημιουργική σκέψη και κυρίως θετική διάθεση (προσωπικά θεωρώ τη θετική διάθεση, πολύ πιο σημαντική από τη φαντασία).
Θα τονίσω ότι τα παρακάτω παιχνίδια Συνοχής Ομάδας, είναι διαδεδομένα, παρόλα αυτά, δεν παύουν να αποτελούν ακόμα μερικές ιδέες για έμπνευση περισσοτέρων συνδυασμών για δραστηριότητες. Παιχνίδι Νο1: "Αλυσίδες"
Το Παιχνίδι αυτό έχει παρουσιαστεί ξανά, μόνο που αντί για μαντίλια, είχαμε χρησιμοποιήσει στεφάνια. Τους στόχους και πως παίζεται, μπορείτε να τα δείτε εδώ:
Ανθρώπινες Αλυσίδες

... και η πράξη ...


Παιχνίδι Νο2: "Δεμένα Πόδια"

Στόχοι
  • ενίσχυση αισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης
  • ψυχοκινητικότητα
  • κιναίσθηση
  • προσανατολισμός
  • συνοχή ομάδας
Υλικά
Πως Παίζεται: και μόνο από τον τίτλο, προϊδεάζεται κάποιος, ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα, όπου τα πόδια  των συμμετεχόντων θα δεθούν με μαντίλια.

Πως;   Να μερικοί τρόποι:


1ος τρόπος: σε ζευγάρια, ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω.

2ος τρόπος: σε ζευγάρια, ο ένας δίπλα στον άλλο.

3ος τρόπος: σε τετράδες, ο ένας δίπλα στον άλλο.

4ος τρόπος: συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, 
ο ένας δίπλα στον άλλο, αυξάνοντας τη δυσκολία,
κάπως έτσι δηλαδή:

... ή ακόμα και έτσι ...


Και αν θέλουμε να δυσκολέψουμε ακόμα λίγο τις υπόψη δραστηριότητες, 
αρκεί να τις συνδυάσουμε με κάποιες που παρουσιάζονται στις 
Δραστηριότητες με Μαντίλια Νο1,
 όπου κάποιοι από τους συμμετέχοντες μπορούν να έχουν και δεμένα μάτια.