Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Α τάξη – Ταυτότητες

Έχουμε στη γλώσσα σχετικό μάθημα… έχει και χώρο στο βιβλίο να ζωγραφίσουμε την ταυτότητά μας.


Αν το κάνουμε στο βιβλίο, θα μείνει στο βιβλίο.

Εμείς τις θέλουμε να τις έχουμε. Να τις βλέπουμε. Να τις γυρνάμε από εδώ, από εκεί…

Δε θέλαμε και πολύ λοιπόν….

Χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο, τις νέες τεχνολογίες, τη δημιουργικότητά μας…