Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Μουσική - In the office, Stefan G. Schmidt

...Μουσική δεν είναι μόνο η μελωδία και η αρμονία, αλλά και ο ΡΥΘΜΟΣ...