Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Μουσική – Ο ήλιος ο ηλιάτορας

Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του ποιήματος, με τη βοήθεια της μουσικής...

Οι μαθητές αποφάσισαν τις κινήσεις τους... μόνοι τους...