Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Φ.Α. - Δραστηριότητες με Μαντίλια - Νο1

... τα μαντίλια είναι ένα απλό και πολυχρηστικό υλικό για τη διδασκαλία δραστηριοτήτων συνοχής ομάδας ...
... τς ευρέως αυτές διαδεδομένες κινητικές δραστηριότητες, τις ανακάλεσα στη μνήμη μου, όταν μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και με τρόπο παιγνιώδη, θέλησα να ενισχύσω στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και να άρω αντίθετα συναισθήματα ...Στόχοι
  • ενίσχυση αισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης
  • ψυχοκινητικότητα
  • κιναίσθηση
  • ακουστική αντίληψη
  • προσανατολισμός

Υλικά

Παιχνίδι Νο1: "Οδήγησε τον Τυφλό"
Μια μικρή εισαγωγή σχετικά με τους δρομείς στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και τους Προπονητές - Οδηγούς τους, δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Δίνει στους μαθητές την αίσθηση ότι για λίγο μπορούν να γίνουν πολύ "σημαντικοί" (αίσθημα ασφάλειας και για τον "τυφλό", αλλά και για τον "οδηγό").
Η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να έχει τη λογική της σκυταλοδρομίας, αλλά κατά τη γνώμη μου, είναι πιο σημαντική η ορθή εκτέλεση και η ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ζευγάρια και δίνουμε σε κάθε ζευγάρι από ένα μαντίλι. Ένα από τα δύο μέλη του ζευγαριού κλείνει τα μάτια του και γίνεται "τυφλός". Το άλλο μέρος του ζευγαριού είναι υπεύθυνο να οδηγήσει τον τυφλό σε μια συγκεκριμένη διαδρομή, δηλαδή γίνεται "οδηγός" του "τυφλού".
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο "οδηγός" δεν πρέπει να αγγίζει τον "τυφλό" και ακόμα καλύτερα να είναι πίσω από τον "τυφλό".

... 1ος τρόπος: οι μαθητές σε ζευγάρια, όλοι μαζί, με κοινή αφετηρία και τερματισμό, απλή διαδρομή ...... 2ος τρόπος: οι μαθητές σε ζευγάρια και τα ζευγάρια χωρισμένα σε ομάδες, σε απλή διαδρομή ... 

... 3ος τρόπος: οι μαθητές σε ζευγάρια και τα ζευγάρια χωρισμένα σε ομάδες, σε διαδρομή zig - zag ... 

... 4ος τρόπος: οι μαθητές σε ζευγάρια και τα ζευγάρια χωρισμένα σε ομάδες, σε διαδρομή με εμπόδια ...
Παιχνίδι Νο2: Τυφλή Κάμπια
Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες. Δίνουμε σε κάθε μαθητή κάθε ομάδας από ένα μαντίλι, εκτός από τον πρώτο κάθε ομάδας. Όλοι οι μαθητές, κλείνουν τα μάτια τους και έτσι, ο πρώτος είναι ο "οδηγός" και οι υπόλοιποι "τυφλοί".
... με άλλα λόγια ...
Σημείωση: Η Τυφλή Κάμπια (Παιχνίδι Νο2) μπορεί να παιχτεί με όλους τους τρόπους που προτείνονται στο Παιχνίδι Νο1.