Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

E2 τάξη – Επιστημονική φαντασία

Στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας στην ενότητα:
«Επιστημονική φαντασία-όνειρα για ταξίδια στα αστέρια»,

περιγράψαμε ταξίδια στο διάστημα, ανταλλάξαμε πληροφορίες για τους πλανήτες, μιλήσαμε για τους εξωγήινους και τους κατασκευάσαμε αφήνοντας τη φαντασία ελεύθερη .

Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε ήταν κουτιά από γιαούρτια και χαρτόνια.
Τα αποτελέσματα...