Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Φ.Α. - Δραστηριότητες με Μαντίλια Νο 2 - "Ναρκοπέδιο ή Νάρκη"

... ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια συνοχής ομάδας, με επικέντρωση στην ενίσχυση αισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης ...


... ανήκει και αυτό στη κατηγορία των δραστηριοτήτων, όπου υπάρχει ένας "Τυφλός" και ένας "Οδηγός".
Δείτε σχετικά... "Δραστηριότητες με Μαντίλια - Νο 1" ...
Στόχοι
 • ενίσχυση αισθημάτων ασφάλειας και εμπιστοσύνης
 • ψυχοκινητικότητα
 • κιναίσθηση
 • ακουστική αντίληψη
 • προσανατολισμός

Υλικά
 • μαντίλια
 • ταινία σήμανσης ή σχοινί απλώματος 
 • πιατάκια οριοθέτησης ή χαρτόμπαλες
 • καρέκλες
 • θρανία 
 • οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε σε οποιαδήποτε διάσταση και μέγεθος

Πως παίζεται
 1. Οριοθετούμε ένα μεγάλο χώρο, για π.χ. ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με την ταινία σήμανσης. Αυτό θεωρείται το Ναρκοπέδιο
 2. Τοποθετούμε εντός του χώρου, διάφορα αντικείμενα, όπως πιατάκια οριοθέτησης, χαρτόμπαλες, και αν θέλουμε να αυξήσουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως θρανία και καρέκλες ή ό,τι άλλο λειτουργεί ως εμπόδιο. Αυτά  είναι οι Νάρκες.
 3. Χωρίζουμε τους μαθητές σε ζευγάρια και δίνουμε σε κάθε ζευγάρι ένα μαντίλι. Το ένα μέλος του ζευγαριού δένει τα μάτια του με το μαντίλι και γίνεται "Τυφλός", ενώ το άλλο μέλος είναι ο "Οδηγός" του.
Η λογική του παιχνιδιού είναι να διασχίσει ο "Τυφλός" το ναρκοπέδιο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του "Οδηγού" του, χωρίς να πατήσει (ακουμπήσει) σε κάποια Νάρκη. Έστω και ελάχιστα να συμβεί αυτό, τότε, το ζευγάρι αυτό χάνει και βγαίνει από το παιχνίδι. 
Τα ζευγάρια που έχουν διασχίσει το Ναρκοπέδιο επιτυχώς, συναγωνίζονται μεταξύ τους, αλλάζοντας τους ρόλους του "Τυφλού" και "Οδηγού", μέχρι να υπάρξει το ζευγάρι-νικητής.
Σημαντικές Οδηγίες:
 • Ο "Οδηγός" δεν επιτρέπεται να μπει στο Ναρκοπέδιο. Όλες οι οδηγίες στον "Τυφλό" δίνονται εκτός Ναρκοπεδίου."
 • Υπάρχει περιορισμός χρόνου για κάθε ζευγάρι. Δεν είναι δίκαιο ένα ζευγάρι να περάσει το Ναρκοπέδιο σε 1 λεπτό και άλλο σε 4.  
Η Δυσκολία του Παιχνιδιού μπορεί να αυξηθεί
 • Όταν μειωθεί το χρονικό περιθώριο.
 • Όταν δοθούν οδηγίες για το πέρασμα των μεγαλύτερων αντικειμένων. Για π.χ. στην περίπτωση του θρανίου, ο "Οδηγός" πρέπει να πει στον "Τυφλό" να σκύψει και να περάσει κάτω από το θρανίο ή στην περίπτωση της καρέκλας να κάνει ένα μεγάλο βήμα και να περάσει πάνω από την καρέκλα, κοκ.

... είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως δίνονται οι οδηγίες από τον "Οδηγό", 
αλλά και πως εκλαμβάνονται από τον "Τυφλό"...