Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

Φ.Α.- Μια Απλώστρα ως Πίνακας Ανακοινώσεων για τη Φυσική Αγωγή …

… στο σχολικό χώρο η ύπαρξη ενός Πίνακα Ανακοινώσεων για τη Φυσική Αγωγή (physical
education’s bulletin board), είναι απαραίτητη, γιατί αποτελεί μία μορφή επικοινωνίας μεταξύ των Εκπαιδευτικών της Φυσικής Αγωγής και των μαθητών σχετικά με:


θέματα που αφορούν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για π.χ. αθλητική περιβολή, ιατρικές βεβαιώσεις, πρωτόκολλο συνεργασίας, κλπ.

προσωρινές δράσεις αναφορικά με τη Φυσική Αγωγή, για π.χ. τη διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος (κανονισμοί, σύνθεση ομάδων, πρόγραμμα).
την ενημέρωση για άλλα θέματα και συμβουλές που αφορούν ευρύτερα τη φυσική κατάσταση και την ευεξία, όπως διατροφικές συνήθειες, ύπνος και ξεκούραση, ή για θέματα συμπεριφοράς ή ψυχολογίας, όπως για π.χ. ο εκφοβισμός (bullying), η νομιμότητα στο παιχνίδι (legitimacy), κοκ.

… επίσης, είναι σημαντικό οι μαθητές να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία για το πως θα “διαβάσουν” έναν Πίνακα Ανακοινώσεων – δυστυχώς, πολλοί ενήλικες δεν έχουν μάθει να ενημερώνονται με αυτόν τον τρόπο …
Σκεφτήκαμε λοιπόν, ότι μας είναι απαραίτητος ένας “εξειδικευμένος” Πίνακας Ανακοινώσεων Φυσικής Αγωγής…. στο 1ο Χολαργού όμως, πριν προχωρήσουμε σε αγορά (είναι και δύσκολο πια) εξαντλούμε κάθε πιθανότητα – δυνατότητα. Με τη φιλοσοφία λοιπόν του αξιοποιούμε “άχρηστα υλικά” – όσο μπορούμε – κατασκευάζουμε ότι χρειαζόμαστε. 
Έτσι …

Αντί ενός Πίνακα Ανακοινώσεων για τη ΦΑ, οι μαθητές μπορούν να ενημερώνονται μέσω ιστολογίου(blog), είτε αυτό είναι το ιστολόγιο του σχολείου, είτε ένα ξεχωριστό ιστολόγιο σχετικά με τη Φυσική Αγωγή. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι όλοι οι μαθητές έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer) και σύνδεση στο διαδίκτυο (internet). Είναι πολύ σημαντικό η χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές να γίνεται με την επίβλεψη ενός ενήλικα. 
Τα οφέλη από μια ενημέρωση μέσω ιστολογίου είναι αδιαμφισβήτητα:

  1. εξοικειώνει και εκπαιδεύει τους μαθητές με την ΤΠΕ (Κοινωνία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας), επομένως λειτουργεί διαθεματικά
  2. αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη θετική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου
  3. μειώνει δραστικά τις εκτυπώσεις
... το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού διαθέτει ιστολόγιο στη διεύθυνση: 
στο οποίο υπάρχει σύνδεσμος για τη Φυσική Αγωγή στη διεύθυνση: