Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Φ.Α - ... Μαγικές Ράβδοι και Ντρίπλες ...

... δε χρειάζεται να πω πολλά ...
... οι δεξιότητες που αναπτύχθηκαν με τη χρήση των μαγικών ράβδων
αποτέλεσαν τη "βάση" για να εξασκηθούν οι μαθητές στην ντρίπλα στο basket, 
λίγο διαφορετικά και όχι τόσο μονότονα ...
... αυτό πολύ απλά, ονομάζεται "μεταφορά μάθησης" ....

Στόχοι:
- ταχύτητα αντίδρασης
- ταχύτητα
- εξάσκηση στην τρίπλα - basketball / handball
- αλλαγή κατεύθυνσης
- οπτική, ακουστική αντίληψη
- συγχρονισμός, συντονισμός
- συνεργασία
... τα βίντεο, "μιλούν" από μόνα τους ...
... "Πιάσ'το ή Άσ'το" σε ζευγάρια με τις μαγικές ράβδους ...
... "Πιάσ'το ή Άσ'το" σε ζευγάρια με εξάσκηση ντρίπλας, με δεξί - αριστερό χέρι ...
... "Πιάσ'το ή Άσ'το" σε ζευγάρια με εξάσκηση ντρίπλας, με δεξί - αριστερό χέρι, 
με μεγάλη απόσταση, τελευταία ντρίπλα έντονη (μυϊκή ενδυνάμωση) ...
... "Πιάσ'το ή Άσ'το σε Κύκλο" με τις μαγικές ράβδους ...
... "Πιάσ'το ή Άσ'το σε Κύκλο" με εξάσκηση ντρίπλας και ακουστικό ερέθισμα:
στο μονό σφύριγμα, οι μαθητές κινούνται προς τα δεξιά, 
στο διπλό σφύριγμα προς τα αριστερά ...