Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Δ τάξη - Γ2- 1ου Παπάγου και Geoboard (Γεωμετρικός Πίνακας)

Όπως σας είχαμε υποσχεθεί σας παρουσιάζουμε το Geoboard. Πρόκειται για έναν τελείως
διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και εξάσκησης στη Γεωμετρία με τη δράση των μαθητών επάνω σε αυτόν. Στην αρχή, ζητήσαμε από τους μαθητές μας να μαντέψουν τι είναι αυτό που βλέπουν. Οι ιδέες ήταν αρκετές, πίνακας, βιδοπίνακας, ηλιακό ρολόι…