Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013

Δ τάξη - Συνεργασίας 2 συνέχεια…. το γράμμα από το Γ2 του 1ου Δημ. Σχ. Παπάγου

Αφού είχε τεθεί σε ισχύ το ”μνημόνιο” συνεργασίας μεταξύ Δ τάξης 1ου Χολαργού – Γ2 1ου
Παπάγου κι έγιναν κάποιες κοινές (ως προς τα εργαλεία- υλικά) , αλλά ανεξάρτητες δράσεις,λάβαμε ένα γράμμα…


και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να μην απαντήσουμε στους γειτονικούς συμμαθητές μας...
έτσι λοιπόν… χρησιμοποιήσαμε κι εμείς την…. παραδοσιακή, παλιά καλή συνταγή


όσο γι αυτά που γράφουμε στο γράμμα μας, σας παραθέτουμε στιγμές….


Σημ: Με το όρο μαίανδρος ή ελληνική κλείδα εννοείται στην αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία η ταινιωτή διακόσμηση -σύνθεση ευθειών- που ενώνονται μεταξύ τους σε ορθές γωνίες ή τέμνονται διαγώνια. Το μοτίβο χρησιμοποιείτο συχνά κατά την αρχαιότητα για τη διακόσμηση της ζωφόρου. Παραλλαγή του είναι ο μαίανδρος που χρησιμοποιεί σπειροειδή επαναλαμβανόμενα μοτίβα και η βιτρούβια έλιξ (γλωσσίδα), ένα επαναλαμβανόμενο καμπυλόγραμμο κυματοειδές μοτίβο., wikipedia