Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Φ.Α. - Η Δημοσιογράφος, Πρωτόκολλο Συμπεριφοράς, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, Συμβόλαιο.


… όταν κάποιος έχει να διαχειριστεί μια ομάδα ανθρώπων- στην περίπτωσή μας μαθητές – καλό είναι να θέσει μερικά θέματα εύρυθμων πρακτικών για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, έτσι ώστε

να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι της μάθησης, αλλά και του αισθήματος των μελών της ομάδας ότι οδηγούνται στην αναψυχή, δηλαδή να αισθάνονται ευχάριστα μέσω της δράσης που συμμετέχουν …


… το σύνολο των κανόνων και συμπεριφορών που θέτουμε σε μια ομάδα, τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Πρωτόκολλο Συνεργασίας ή Πρωτόκολλο Συμπεριφοράς ή Συμβόλαιο …

… η επιτυχία ενός Πρωτοκόλλου Συμπεριφοράς θα μπορούσε να αποτυπωθεί στα αισθήματα ενός ενήλικα, όπως περιγράφονται … εδώ…

… αν και γενικά πιστεύω σε κανόνες οργάνωσης και τάξης, πιστεύω ότι το να αραδιάσεις μια σειρά κανόνων ή κανονιστικών πρακτικών στα μέλη της ομάδας που έχεις να διδάξεις, μόνο βαρετό γίνεται και …

… σαφώς πρέπει να υπάρχουν κανόνες και σαφώς πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους, αλλιώς δε μιλάμε για ομάδα, αλλά για “ξέφραγο αμπέλι” …

... όταν όμως έχουμε να κάνουμε και με μαθητές, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η στυγνή πειθαρχία και τα εκατοντάδες "μη" ή "πρέπει", μόνο αντίθετα αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν. Μπορεί να δυσχεράνουν τη διαδικασία της μάθησης, να ενισχύσουν την ένταση μεταξύ των μελών της ομάδας ή και των μελών με τον εκπαιδευτικό και να ανασύρουν επιθετικές και ακραίες συμπεριφορές ως μέσο αντίδρασης ...


... έτσι, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο εμπνευσμένοι για το πως θα θέσουμε τους κανόνες που επιθυμούμε, αλλά και για τις συνέπειες παραβίασής τους. Και η έννοια της έμπνευσης, έχει να κάνει με το να καθοδηγήσουμε τους ίδιους τους μαθητές να δημιουργήσουν τους κανόνες, προκειμένου να πετύχουμε τον επιδιωκόμενο στόχο, που είναι η μέσω της συνοχής των μελών της, εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Η διαδικασία αυτή είναι βιωματική και συνήθως αναφέρεται ως ενεργητική συμμετοχή, που σταδιακά αντικαθιστά την απόλυτη πειθαρχική συμμετοχή ...


... φέτος λοιπόν, αφού συζητήσαμε με τους μαθητές μερικούς από τους τους κανόνες που θα έπρεπε να ακολουθούνται στη φυσική αγωγή, σκέφτηκα να γίνω μία δημοσιογράφος και να τους ρωτήσω και για την κανονιστική του μαθήματος, αλλά και για το πως αισθάνονται όταν γίνονται αποδέκτες μη επιθυμητών, κοινωνικών, συμπεριφορών και να οδηγηθούν μόνοι τους στο τι δεν πρέπει να συμβαίνει σε μια ομάδα ...
... δείτε πως έγινε αυτό, στο βίντεο που ακολουθεί, όπου φυσικά δεν αποτυπώνονται όλα όσα συζητήσαμε αφενός, αφετέρου υπάρχουν φραστικά λάθη, αλλά αν μη τι άλλο υπάρχει η αμεσότητα της δράσης :)...


... σύντομα, το Πρωτόκολλο Συμπεριφοράς που δημιουργήσαμε για τη Φυσική Αγωγή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού ...


... προτεινόμενη βιβλιογραφία ...
Φυσική Αγωγή Α' & Β' Δημοτικού, Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, Οργανισμός Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
Προπονητής και Αθλητική Ψυχολογία, Martens R. (1987)-Επιμέλεια για την Ελληνική Έκδοση Θοδωράκης Γ. & Γούδας Μ. (1993),Εκδ. Σάλτο, Θεσσαλονίκη.