Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Φ.Α.- Δημιουργία Ομάδων Νο2 – Με Εικόνες ….

… η σύνθεση και η δημιουργία ομάδων δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση…


… όταν πέρυσι αποφασίσαμε στο 1ο Χολαργού να οργανώσουμε ένα Πρωτάθλημα μαζί με το συστεγαζόμενο σχολείο (6ο Χολαργού), βρεθήκαμε σε ένα μικρό αδιέξοδο για τη σύνθεση των ομάδων, δεδομένου ότι μέσα στους στόχους του Πρωταθλήματος ήταν η αποφυγή της πόλωσης και ο κατευνασμός αντι-αθλητικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του…… με άλλα λόγια, δεν επιθυμούσαμε να παίξουν ως αντίπαλοι για π.χ. οι μαθητές του Ε1 με τους μαθητές του Ε2 …

... για αυτό δημιουργήσαμε ένα δικό μας τρόπο για τη σύνθεση των ομάδων, που θεωρήσαμε ότι ήταν εντελώς τυχαίος, αντικειμενικός και δίκαιος. Το σημαντικότερο σημείο στο σχεδιασμό μας, ήταν ότι στην ανατροφοδότηση (feedback) διαπιστώσαμε πως δεν κάναμε λάθος...

... πως το καταφέραμε αυτό, μπορείτε να το δείτε εδώ ...

... η δημιουργία ομάδων αφορά 
όλους τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ...