Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Δ τάξη - Geoboard, how to…

Η ιδέα δεν είναι πρωτότυπη. Υπάρχει και λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά σε σχολεία του
εξωτερικού. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι πώς αυτές οι κατασκευές μπορούν να βοηθήσουν ώστε να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στους στόχους μας.

Γαμβρινός Γιώργος, 1ο Χολαργού
Σακαρέλη Μαρία, 1ο Χολαργού
Ψιλού Νικολέτα, 1ο Παπάγου