Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Le petit déjeuner

La classe de français (les élèves de 5ème) a créé une affiche afin de présenter le petit déjeuner français.
Bonappétit !
Το πρωινό

Το τμήμα των γαλλικών της Ε’ τάξης δημιούργησε μια αφίσα παρουσιάζοντας το γαλλικό πρωινό.
Καλή όρεξη!