Τρίτη 6 Μαΐου 2014

ΤΠΕ - Γιορτή της μητέρας

Οι μαθητές εύχονται για τη γιορτή της μητέρας, κατασκευάζοντας κάρτες με εικόνες και δικό τους κείμενο, με τα kidspiration και tuxpaint.