Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

♫ Μουσική και παραδοσιακά τραγούδια

Αλφάβητο. Παραδοσιακό παιδικό τραγούδι της Σμύρνης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε χορωδία και ορχήστρα.

Τα κρουστά συνοδεύουν με το ρυθμικό σχήμα : τα-α, τα-α, τα-α, τα-τα
Αντριβίτσα… με μουσικά όργανα. Παραδοσιακό παιχνιδοτράγουδο της Μ. Ασίας.
Οι μαθητές αποδίδουν το τραγούδι χωρισμένοι και πάλι σε χορωδία και ορχήστρα.
Τα κρουστά συνοδεύουν με το ρυθμικό σχήμα τα-α, τα-τα, τα-α, τα-τα.


Μαρίνα Μ.