Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Δ τάξη - 1ο Παπάγου – Γράμμα ! Γράμμα!

Παιδιά, είχαμε γράμμα από τους φίλους και συμμαθητές μας στο 1ο Χολαργού. Εκείνοι
έκαναν τη σπαζοκεφαλιά μας και οι φωτογραφίες που μας στέλνουν είναι εδώ. Ας διαβάσουμε και το δικό τους γράμμα.