Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Γ τάξη – Η ελιά και το αμπέλι

Η ελιά και το αμπέλι καλλιεργούνται στη χώρα μας από τα αρχαία χρόνια.

Μια διαθεματική προσέγγιση στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, μας έφερε και τη Μελέτη Περιβάλλοντος κι αυτή με τη σειρά της, μέσω της Γλώσσας, μας βοήθησε να φτιάξουμε ακροστιχίδες…

 ..του λαδιού και του κρασιού…
σημ:. Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές μόνο εκεί που δε γίνεται αλλιώς. Οι “κλασικές” τεχνικές είναι οι αγαπημένες μας!