Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

Φ.Α. - Εσωτερικό Πρωτάθλημα Αθλημάτων 1ου & 6ου Δημ. Σχ. Χολαργού

Το Εσωτερικό Πρωτάθλημα Αθλημάτων του 1ου και 6ου Δ.Σ. Χολαργού έχει ως βασικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων των εν λόγω 
σχολείων, σε ομαδικά αθλήματα που διδάχτηκαν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2012-2013.Τα αθλήματα που επιλέχθηκαν (ως μέρος της διδακτέας ύλης του μαθήματος της
Φυσικής Αγωγής) ήταν:

 • Ποδόσφαιρο
 • Καλαθοσφαίριση (Basket)
 • Πετοσφαίριση (Volley)
 • Χειροσφαίριση (Handball)
Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν για την ύπαρξη του Πρωταθλήματος, ήταν:


 • η επανάληψη και εμπέδωση των αθλημάτων σε πραγματικές συνθήκες παιχνδιού
 • ο καθορισμός στόχων (goal setting) προς τη νίκη, αλλά και την αναψυχή
 • η ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας
 • η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας
 • η επιβράβευση της νίκης και η ομαλή αποδοχή της ήττας, ως αναπόσπαστο μέρος του αθλητισμού, αλλά και ως ευρύτερη εμπειρία για τη ζωή γενικότερα
 • η αποφυγή πόλωσης μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων και των δύο σχολείων 
 • η δια βίου άθληση – άσκηση
 • η ανατροφοδότηση (feedback) για τους Γυμναστές, ως αναπόσπαστο μέρος της μεθοδικής-διδακτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας


Ποιοι συμμετέχουν…..
Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων.
Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους και όλες, σε ένα τουλάχιστον άθλημα, και προαιρετική ακόμα και στα τέσσερα αθλήματα του ίδιου/ιας μαθητή/τριας. Η επιλογή του/των αθλήματος/των έγινε βάσει των επιθυμιών μαθητών/τριών καιχωρίς καμία πίεση εκ μέρους των Γυμναστών.

Πώς …

Όπως προαναφέρθηκε, ένας βασικός στόχος που τέθηκε σε αυτό το Πρωτάθλημα,
ήταν η αποφυγή πόλωσης μεταξύ των δύο σχολείων ή των τμημάτων του ίδιου σχολείου.

Για αυτό το λόγο, οι Ομάδες δημιουργήθηκαν ως εξής:
οι μαθητές και μαθήτριες να είναι αποκλειστικά της ίδιας ηλικίας, δηλαδή της ίδιας τάξης – δεν ήταν αρεστό να παίξουν μαθητές/τριες για π.χ. της Δ΄τάξης με μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης
οι μαθητές/τριες της ίδιας τάξης, όλων των τμημάτων και των δύο σχολείων (1ου & 6ου), καταγράφηκαν βάσει των επιθυμιών τους, ανακατεύτηκαν και προέκυψαν οι ομάδες και από τα τρία τμήματα της ίδιας τάξης με τυχαία κλήρωση – με άλλα λόγια, για π.χ., μία ομάδα Basket της ΣΤ΄τάξης, έχει μαθητές και από το ΣΤ΄1 και από το ΣΤ΄2 του 1ου Δ.Σ., αλλά και από το ΣΤ΄του 6ου

Επίσης, τέθηκαν βασικοί και απλοί κανονισμοί για κάθε άθλημα, οι οποίοι θα γίνουν
γνωστοί στους/στις συμμετέχοντες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, για αποφυγή αδικιών και παρεξηγήσεων.

Πού…

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στα γήπεδα του αύλειου χώρου των 1ου και 6ου Δ.Σ. Χολαργού.

Υπεύθυνοι για την προπόνηση και τη διαιτησία των Ομάδων είναι αποκλειστικά και μόνο οι Γυμναστές του 1ου και 6ου Δ.Σ. Χολαργού.

Πότε…

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από Δευτέρα 20 Μαϊου 2013, έως και την Παρασκευή 24 Μαϊου 2013, εντός του σχολικού ωραρίου.