Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Φ.Α - Το κυνήγι του κρυμμένου…παιχνιδιού


Τι είναι;

«Το Κυνήγι του Κρυμμένου …. Παιχνιδιού» είναι ένα project που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Ο τίτλος του project είναι παράφραση του γνωστού παιχνιδιού «Το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού» και επιλέχθηκε για να δημιουργήσει στα παιδιά περιέργεια και αγωνία για το ποια θα είναι η επόμενη δράση στην οποία θα εμπλακούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το project.

Γιατί επιλέχθηκε αυτό το Project;

Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των παιδιών. Διαβάστε περισσότερα για τη σημαντικότητα του παιχνιδιού…. εδώ.


Ποιοι είναι οι στόχοι;
  • Η γνωριμία των παιδιών με την πολύπλευρη διάσταση της έννοιας του παιχνιδιού, είτε αυτό είναι κινητικό, είτε όχι.
  • Η οικολογική ευαισθητοποίηση των παιδιών με τη χρήση «μη χρήσιμων» υλικών για την κατασκευή παιχνιδιών.

Ποιοι συμμετέχουν;

Για την ολοκλήρωση του project, συμμετέχουν κατά κύριο λόγο οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων. Τα αποτελέσματα όμως αυτής της προσπάθειας, θα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν τα παιδιά όλων των τάξεων του σχολείου.

Πότε θα γίνει;

Από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλη Μαΐου.

Πώς θα γίνει;

Μια σειρά δράσεων έχουν προγραμματιστεί για τους 8 αυτούς μήνες.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα κληθούν να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν, να κόψουν, να κολλήσουν, να συγκεντρώσουν υλικά που είναι γενικά “άχρηστα” για άλλους και να δημιουργήσουν με αυτά, να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να πάρουν συνεντεύξεις να γίνουν για λίγο εμψυχωτές παιχνιδιών και πολλά πολλά άλλα.

Οι δράσεις παιδαγωγικά βασίζονται στις αρχές της διαθεματικότητας και διαδραστικότητας στη μάθηση.