Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Στ τάξη -Υγιεινή Διατροφή

Με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας “Διατροφή και Υγεία” αποφασίσαμε να
συνεργαστούμε μεταξύ μας αναλαμβάνοντας κάθε ομάδα από ένα κομμάτι της εργασίας, εξώφυλλο, άρθρα για την υγιεινή διατροφή, πυραμίδα διατροφής, ερωτηματολόγιο, παιχνίδια) και συντάξαμε μια σχολική εφημερίδα.