Κυριακή 6 Μαΐου 2012

Στ τάξη – Φυλές του κόσμου

Χρησιμοποιήσαμε τις ευκολίες του διαδικτύου σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους χειροτεχνίας, για να φτιάξουμε μια μικρή συλλογή φυλών του κόσμου. Δεν αντικαταστήσαμε το σχολικό βιβλίο, αλλά το συμπληρώσαμε και δημιουργήσαμε.