Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Ε τάξη - Παίξαμε με το φως και την απουσία του

Σήμερα πήγαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και παίξαμε με το φως και την απουσία του.
Τα παιδιά έδειχναν να το διασκεδάζουν. Οι δασκάλες συνειδητοποιήσαμε ότι είναι πιο απαιτητικό από ότι στη θεωρία εκτιμήθηκε.
Καλύτερα. Μας αρέσουν οι προκλήσεις.!!! Θα συνεχίσουμε….