Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Στ τάξη - Κινηματογράφος – Θέατρο στην τάξη


Με θέμα την ενότητα της Γλώσσας “Κινηματογράφος – Θέατρο” και στο πλαίσιο της Παραγωγής
Γραπτού Λόγου οι μαθητές του Στ1 χωρίστηκαν σε ομάδες με στόχο να διεκπεραιώσουν την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θεατρικού έργου. Αφού επέλεξαν οι ίδιοι την παράσταση “Το όνειρο του Σκιάχτρου”, κάθε ομάδα ανέλαβε και πραγματοποίησε τη δουλειά που ανατέθηκε (αφίσα, πρόσκληση, πρόγραμμα, αγγελία, ανακοίνωση), δουλεύοντας με απόλυτη συνεργασία και αλληλοβοήθεια.