Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Ε τάξη - Κάθε γράμμα .... μια εικόνα....

Αυτά τα γράμματα οδηγούν στη φαντασία μας ..... και αντιστοιχούν στα ονόματα των μαθητών της τάξης μας. Το αρχικό γράμμα των ονομάτων μας το έχουμε στολίσει με πολύχρωμα χρώματα και σε χρωματιστό φόντο. Σε διάφορα γράμματα έχουμε προσθέσει αστείες φατσούλες ή άλλες εικόνες...