Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Στ- Διατροφή – Διαφημίσεις


Δημιουργήσαμε διαφημίσεις χρησιμοποιώντας απλά υλικά, λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά και εφαρμόζοντας όλους τους απαραίτητους κανόνες για τη δημιουργία μιας διαφήμισης με στόχο στη Διατροφή.